Privacyverklaring

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de werkgroep Toegankelijk Groningen van de Stichting zaVie de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

Bibliotheek Opengeslagen boeken

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer je onze website bezoekt.

1. Wie zijn wij

Stichting zaVie; gevestigd aan Schweitzerlaan 4, 9728 NP te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 71798323. De werkgroep Toegankelijk Groningen valt onder de verantwoordelijkheid van de stichting zaVie. Vragen of een verzoek indienen kan via toegankelijkgroningen@zavie.nl

2. Persoonsgegevens

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens.

 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
 • Voor- en achternaam
 • (post)adres
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • Social media accountnamen

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens

We hebben bovenstaande persoonsgegevens verkregen door middel van formulieren via onze website waarmee de vermelding op het platform in een eigen account is aangeleverd.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens.

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Contact

Heb je contact opgenomen per telefoon, e-mail, contactformulier of via social media, dan hebben we van jouw gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jou bericht aan ons. De gegevens bewaren we tot na het doel waarvoor je contact met ons hebt opgenomen.

Overeenkomst

De aangeleverde informatie die op het platform Toegankelijk Groningen wordt gepubliceerd wordt uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt. De gegevens worden met regelmaat door de accountbeheerder gecontroleerd waarvoor een verzoek tot controle door ons wordt verzonden. Het doel van het platform is het ontsluiten van zoveel mogelijk informatie met betrekking tot een zo toegankelijk mogelijke provincie Groningen.

Gerechtvaardigd belang

In bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken. We zullen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om het doel, waarvoor de gegevens nodig zijn, te bereiken en het gerechtvaardigd belang te waarborgen.

4. Rechten

We informeren je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je één van deze rechten uitoefenen neem dan contact op met toegankelijkgroningen@zavie.nl

 • Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben en je kan deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
 • Recht op intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen (zoals het sturen van een nieuwsbrief). Toestemming voor intrekking van je gegevens wanneer we deze hebben ontvangen voor een bepaald doel waarbij jij toestemming hebt gegeven. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.
 • Recht op beperking van de verwerking; bijvoorbeeld wanneer de verwerking onrechtmatig is of wanneer we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.
 • Recht op bezwaar; je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht deze klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

*Vanuit het oogpunt van veiligheid en bedrijfscontinuïteit zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken.

5. Beveiliging persoonsgegevens

zaVie heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau die past bij de gegevens die wij verwerken.

6. Welke gegevens worden geregistreerd?

Cookies

De Werkgroep Toegankelijk Groningen registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een statistiekenservice van Google. 

Formulieren

De basis van onze website is een formulier waarin wordt gevraagd om persoons-, locatie- en toegankelijkheidsgegevens. De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie hebben toegang tot deze accounts. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. Alle medewerkers van de werkgroep Toegankelijk Groningen gebruiken authenticatie in twee stappen om in te loggen.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen

Voor formulieren op pagina's binnen onze website die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door Kunstmaan CMS. Deze staan altijd op servers die door Insiders worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en vallen onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Social Media

Voor het delen van content van onze website via social media, doormiddel van de buttons naar social media, lees de privacyverklaring van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Vimeo

Links

Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookies- of privacyverklaring van de betreffende website.

7. Doorgifte van gegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers;

 • Hosting van onze website via Insiders / Exception
 • CRM systeem

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen buiten de EU.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, omdat we bijvoorbeeld een andere werkwijze gaan hanteren. We zullen een eventuele nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.