Word deelnemer

Samen bouwen aan een toegankelijk Groningen

De (digitale) toegankelijkheid van ondernemers en publieke voorzieningen beschikbaar maken

 

Groningen, 
 

Beste ondernemer of eigenaar/beheerder van een publieke voorziening in de provincie Groningen,

Mogen wij ons even voorstellen?

Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn de werkgroep Toegankelijk Groningen van de stichting zaVie: zorg en aandacht voor iedereen. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en collectieve belangenbehartiger van, door en voor alle mensen die in de provincie Groningen zorg, aandacht en ondersteuning nodig hebben: mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische zieken, senioren en hun naasten mantelzorgers.

Toegankelijkheid is voor ons een belangrijk thema. Kun je, als je een ziekte of beperking hebt, overal aan meedoen? Met je rolstoel een gebouw in? Daar je weg vinden als je niet goed kan zien of lezen? Maar ook: is de informatie hierover makkelijk vindbaar en goed te begrijpen? Zodat je, voordat je ergens naar toe gaat, kunt zien of een gebouw, een winkel, een restaurant voor jouw toegankelijk is? In het VN Verdrag Handicap wordt dit een toegankelijke samenleving genoemd.

Samen met Marketing Groningen en internetbureau Insiders hebben wij nagedacht over hoe je deze informatie voor iedereen beschikbaar kunt krijgen. Een unieke samenwerking, want nog niet eerder werkten een organisatie voor de toeristische marketing, een internetbureau en een belangenorganisatie op deze manier met elkaar samen.

Het resultaat hiervan is het nieuwe digitale platform Toegankelijk Groningen (https://toegankelijkgroningen.nl). Op dit platform zet zaVie de toegankelijkheidsinformatie van openbare gebouwen en niet-toeristische locaties. Via de website visitgroningen.nl van Marketing Groningen wordt de informatie over de Groningse vrijetijdssector gedeeld. Beide websites worden achter de schermen met elkaar verbonden. Zo bouwen we samen aan een toegankelijke provincie Groningen!

Ook ondernemingen, gebouwen en locaties die niet voor iedereen of die beperkt toegankelijk zijn, willen we op ons platform vermelden. Dit is beslist geen negatieve kwalificatie, maar door de informatie te publiceren kan iemand vooraf zelf een keuze maken of de locatie door hem of haar bezocht kan worden. Dit voorkomt onaangename verrassingen en teleurstelling.

Bouw je mee aan een toegankelijk Groningen?

Wil jij met jouw onderneming, gebouw of locatie ook op ons platform komen te staan? Het is gratis en meedoen is heel eenvoudig! Stuur ons een mailtje via toegankelijkgroningen@zavie.nl met de naam en het e-mailadres van de contactpersoon én het verzoek een account aan te maken voor jouw onderneming, gebouw of locatie. 
Je ontvangt dan van ons de inloggegevens en een heldere handleiding. Zo kun je zelf informatie en beeldmateriaal op het platform zetten. Vanuit de werkgroep Toegankelijk Groningen nemen wij steekproefsgewijs contact op om te kijken of er nog vragen zijn.

Sinds 30 juni is het platform online en kan een ieder bij ons een account aanvragen, de informatie aanleveren en publiceren. In de Week van de Toegankelijkheid van 3 t/m 8 oktober 2022 wordt het platform vervolgens – met de nodige media aandacht – feestelijk gelanceerd.

Wij zien er naar uit samen te bouwen aan dit platform. Samen staan we sterkerr!

Klik hier voor de handleiding met de Ondernemers instructie voor het invoeren van de benodigde informatie.

Namens de leden van de werkgroep Toegankelijkheid van zaVie,

Met hartelijke groet,

Herman in ’t Veen, voorzitter werkgroep Toegankelijk Groningen (Stad)
Bert Zwart, adviseur OOGvereniging regiogroep Groningen
Jo Leeuwen, lid Commissie Mobiliteit
Carin van de Wal, projectleider Zorgbelang Groningen
Dirkje Tuik, bestuurslid zaVie en lid werkgroep toegankelijk Eemsdelta