Kerk Eenrum

Deze romanogotische kerk werd gebouwd rond 1200 en was gewijd aan Sebastianus en Fabinanus, martelaren uit de derde eeuw. De kerk is onderdeel van het beschermde dorpsgezicht van Eenrum.

De kerk bezit nog een doopvont van de vulkanische steensoort basalt uit de elfde eeuw, de oudste van de provincie. De opstelling van het interieur - twee bankenblokken met een middenpad uit 1812 - is kenmerkend voor de protestantse periode: tegen de zuidmuur bevindt zich de kansel en het koor is ingericht als Avondsmaalruimte. De orgelmaker N.A. Lohman maakte in 1815-1817 het orgel in opdracht van Goosen Geurt Alberda, heer van Dijksterhuis. 

Klopt de informatie niet meer neem dan met ons contact op.

Neem contact op