't Roegwold

Natuurgebied ‘t Roegwold is een waterrijk gebied met veenmoeras, rietlanden, kleine bosjes en watervlaktes. Riet en water spelen de hoofdrol in 't Roegwold, dat loopt van Kolham tot aan het Schildmeer. Van oorsprong was het een laagveengebied, daarna werd het landbouwgrond, maar de afgelopen jaren mag de natuur er haar gang gaan. Het is een heerlijk gebied om te wandelen of te fietsen, en erg geliefd bij vogelaars. In de wuivende halmen schuilen de blauwborst, het baardmannetje en de rietgors, maar je ziet er ook veel roofvogels en soms zelfs flamingo's!. 

Deelgebieden

In Ae’s Woudbloem is een gevarieerd landschap ontstaan met gras en struwelen, lage plassen en hoger gelegen zandkoppen. Hier liggen een aantal mooie wandelroutes over onverharde paden. De rietmoerassen van Tetjehorn herbergen vogelsoorten als baardmannetje en porseleinhoen. Bij het Dannemeer vind je het bekende en fotogenieke Knuppelpad.

Klopt de informatie niet meer neem dan met ons contact op.

Neem contact op