Kerk Klein Wetsinge

Volgens de gevelsteen is dit zaalkerkje gebouwd in 1840. Architect P.M. Kruisinga bouwde de kerk in neoklassieke, sobere vormen. Het gebouw wordt gedekt door een samengesteld zadel-schilddak van zwart geglazuurde Hollandse pannen.

Het gebouw kwam in de plaats voor twee andere kerken die werden afgebroken in 1840: de vroegmiddeleeuwse kerk op de wierde van Sauwerd en de kerk van Groot Wetsinge, Het gebouw wordt gedekt door een samengesteld zadel-schilddak van zwart geglazuurde Hollandse pannen. Het interieur heeft enkele wijzigingen ondergaan: de banken zijn verdwenen en de ruimten aan weerszijden van het portaal zijn niet origineel. Aan de oostzijde is een verdieping voor het orgel te zien die door twee gietijzeren zuilen wordt gesteund.

Klopt de informatie niet meer neem dan met ons contact op.

Neem contact op