Beschermd dorpsgezicht Bad Nieuweschans

Ooit was Nieuweschans (destijds nog zonder de toevoeging Bad) een vestingplaats, mede vanwege de strategische ligging aan de grens en de Dollard.

Locatie

Voorstraat 30
9693 EG Bad Nieuweschans
Plan je route

Door de inpoldering kwam het dorp steeds verder landinwaarts te liggen, waardoor het zijn functie als schans / vesting verloor. Wel is dit verleden nog goed zichtbaar; onder andere in de Voorstraat. Op nummer 30 is hier de Hoofdwacht te vinden waar iedere dag ceremonieel de wacht werd gewisseld. Deze straat is dan ook aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De toevoeging ‘Bad’ aan de plaastsnaam stamt uit 2009. Nadat op 630 meter diepte zout, mineraalrijk bronwater was ontdekt, opende in 1985 kuuroord Fontana haar deuren. De nieuwe naam Bad Nieuweschans zou meer (Duitse) bezoekers naar het kuuroord moeten trekken.

Klopt de informatie niet meer neem dan met ons contact op.

Neem contact op