Viaduct over de spoorlijn Groningen-Assen

Het viaduct is gebouwd in 1920 na de aanleg van een rangeerterrein bij Onnen. Door de aanleg van het rangeerterrein (1916-1920) moest de verbindingsweg tussen de dorpen Onnen en Glimmen verdwijnen. De Nederlandse Spoorwegen beloofden de gemeente, om voor hun rekening, een nieuwe verbinding tot stand te brengen in de vorm van een viaduct. Dit werd in 1920 opengesteld. In 1954 werden in verband met elektrificatie de pijlers onder de brug met blokjes verhoogd. Verder hebben er geen wijzigingen meer plaatsgevonden. Het viaduct ligt ietwat achteraf aan het einde van de Viaductweg en vormt de verbinding tussen deze weg en de Gieselgeer naar Onnen. Het viaduct is van geklonken staal en van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde vanwege de opvallende geklonken vakwerkconstructie, vanwege de typologische zeldzaamheid en vanwege de rustieke ligging en ruimtelijk-visuele relatie met de spoorlijn (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Bronnen: Wikipedia ,  Rijksmonumenten . Foto's:  Willemjans , Jan Han Khouw

Klopt de informatie niet meer neem dan met ons contact op.

Neem contact op