Vesting Oudeschans

Halverwege de zestiende eeuw werd in de Westerwoldsche Aa een sluis gebouwd. Op deze strategische plek kwam in 1593, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, een schans te liggen.

Door de sluis van de schans te openen kon zeewater binnengelaten worden en door de sluis dicht te houden kon het water van de Westerwoldsche Aa tegengehouden worden. Op deze manier kon een groot gebied onder water worden gezet, zodat dit ontoegankelijk was voor vijandelijke legers. In 1628 kreeg Oudeschans een eerste garnizoenskerk; de huidige kerk dateert uit 1772. In 1814 werd de verwaarloosde vesting opgeheven. De resten van de schans werden in de twintigste eeuw duidelijker herkenbaar gemaakt om bezoekers een beeld te geven van de oorspronkelijke vestingsvorm.

Klopt de informatie niet meer neem dan met ons contact op.

Neem contact op