Wierdedorp Middelstum

Eén van de best bewaard gebleven radiaire wierdedorpen op het Hogeland.

Via oude paden door het blokverkavelde landschap met akkerbouw, veeweidegebied en gevarieerd ruilverkavelingsbos, voert de route langs cultuurhistorische bezienswaardigheden en het idyllische Toornwerd.

Klopt de informatie niet meer neem dan met ons contact op.

Neem contact op