Kropswolderbuitenpolder

De Kropswolderbuitenpolder is een moerasachtig natuurgebied vlakbij Hoogezand. De polder is een ideale plek voor moeras- en watervogels om te broeden en dus ook een mooie plek om deze vogels te spotten.

De Kropswolderbuitenpolder ligt in het stroomgebied van de Hunze, de rivier die ooit van Drenthe naar de Waddenzee stroomde. Vroeger stonden d…

De Kropswolderbuitenpolder ligt in het stroomgebied van de Hunze, de rivier die ooit van Drenthe naar de Waddenzee stroomde. Vroeger stonden de oevers van de omliggende graslanden regelmatig onder water. Daar kwam verandering in toen de mens het land wilde bewonen en bewerken, het grondwaterpeil werd verlaagd en er werden dijken aangelegd. Hierdoor werd het land beschikbaar voor veeteelt en akkerbouw. Sinds 2003 is het Groninger Landschap bezig de polders weer terug te brengen naar hun oude functie en maakt veeteelt en akkerbouw plaats voor ‘natte’ natuur. Hierdoor broeden er weer zeldzame vogels in het gebied zoals de Steltkluut en de Geoorde Fuut. De vogels zijn goed te zien vanuit de vogelkijkhut aan het Polderpad. Naast vogels lopen er ook Konikpaarden en Schotse Hooglanders in het gebied, zij zorgen er voor dat de polder haar open karakter behoudt en niet dichtgroeit. Het gebied is zo ingericht dat er in geval van nood veel water geborgen kan worden, zodat de inwoners van de stad Groningen droge voeten houden. Een prachtig stukje natuur met een belangrijke functie.

Klopt de informatie niet meer neem dan met ons contact op.

Neem contact op