Voormalige sarrieshut

In de provincie Groningen staan nog zes van deze sarriehutten. Ook in het Friese Beesterzwaag is er nog een bewaard gebleven. In de rest van het land kwamen sarrieshutten niet voor.

Neem alvast een kijkje

Locatie

Adres:
Pelmolenlaan 1
9682 XJ Oostwold
Plan je route

Voor oorlog voeren is geld nodig. Veel geld. Daarom werd aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog een belasting ingevoerd op gemalen graan. Elke keer dat een boer graan naar een molen bracht om het te laten malen, moest hij hiervoor belasting betalen. Omdat er veel boeren de belasting probeerden te ontduiken, stelden de Staten van Stad en Lande en de Ommelander Staten (in de provincie Groningen) vanaf 1628 belastinginners aan: cherchers.  Speciaal voor deze cherchers werden naast de korenmolens woningen gebouwd: de sarrieshutten (sarries was een verbastering van chercher , wat weer is afgeleid van het Franse woord voor belasten: sarchier). De graanbeslasting bleef nog tot ver na de oorlog bestaan. Pas in 1855 werd de belasting afgeschaft en verdwenen de meeste sarrieshutten. 

Klopt de informatie niet meer neem dan met ons contact op.

Neem contact op