Nederlands Hervormde Kerk Wedde

De eerste keer dat de kerk van Wedde wordt genoemd in geschriften is al in de 11e eeuw. Waarschijnlijk ging het hier om een houten voorganger van de huidige kerk. De huidige romanogotische kerk werd gebouwd in de eerste helft van de dertiende eeuw.

In de vijftiende eeuw werd de kerk uitgebreid en verhoogd. Later (in 1666) werd een deel van de kerk juist weer verlaagd, omdat de kerk ernstig was beschadigd tijdens oorlogsonderhandelingen. De kerk wordt vaak Grote kerk genoemd. Waarschijnlijk om het onderscheid te maken met het gebouw van de Hervormde Evangelisatie in Wedderheide. Een bijzonder element in het interieur van de kerk is de drostenbank. Deze stamt uit 1700. In de kerk liggen diverse bewoners van de Wedderburcht begraven, waaronder Haye Addinge (1492). Ook de laatste drost van Westerwolde, Albert Hindrik van Swinderen, ligt in de kerk begraven.

Klopt de informatie niet meer neem dan met ons contact op.

Neem contact op